Бързи кредити онлайн

Бързите кредити са парични заеми от финансови, небанкови институции, които обикновено са за неголеми суми и се отпускат за кратък срок. Стандартно не е необходимо да доказвате доходи или да сте с блестяща кредитна история. Трябва да сте пълнолетни, дееспоспособни местни граждани, притежаващи валиден документ за самоличност и българска банкова сметка.

Как да намеря бърз кредит?

В днешното дигитално ежедневие всички сме улеснени максимално за каквито и да било услуги, включително и за бързи кредити. Все пак има някои основни начина, по които можете да получите заем:

  • В най удобния за теб офис или в представителството на компанията - ще бъдете обслужени на място, а вашият кредит от нефинансова институция ще бъде подписан собственоръчно. Бихте могли да коментирате със служител параметрите по кредита, като месечни вноски, годишният процент на разходите и т.н. Ако за първи път взимате сума на заем, това е един от добрите варианти
  • Кредит онлайн - всички документи се попълват и подписват изцяло онлайн през уебсайт на компанията. Обикновено това са малки кредити за кратък срок от време или финансиране за стока на изплащане.
  • Кредит чрез мобилно приложение и или sms. Това всъщност е форма на онлайн кредити, но потвърждението на условията, регистрацията и параметрите не се осъществява чрез уебсайт, а по един от посочените начини.

Колкото и да е спешна необходимостта от взимане на кредит, добре е предварително да направите проучване на условията, които се предлагат. Съществуват и платформи, които биха свършили това вместо вас, като Moni365 е една от тях.

Какво е необходимо за да кандидатстваш за бърз кредит?

На първо място, за да се възползвате при нужда от бързи заеми или онлайн кредит до заплата е необходимо да сте пълнолетно, дееспособно лице. Ако искаш да кандидатстваш за бърз кредит трябва да представиш валидна лична карта или друг документ за самоличност и българска банкова сметка. Обикновено сумата е в размер на няколко стотин лева и не се изисква доказване на доходи, тъй като вашата кредитна история може да се провери в централния кредитен регистър. В общия случай трябва да се попълни заявление с желаните параметри на кредит и след одобрение да се подпише договор. Обикновено сумите се получават в рамките на деня. За бърз онлайн кредит е необходима и допълнителна автентификация, като снимка или смс потвърждение.

Каква може да бъде причината да ми бъде отказан бърз кредит?

Обикновено такъв тип заем е в размер на неголяма сума и отпускането му не е трудно. В общия случай, ще бъде отказано да вземеш заем, ако не отговаряш на някой от посочените по-горе критерии. Ако документите за самоличност са изтекли, ако си непълнолетен или не притежаваш българска банкова сметка.

Друг вариант е след проверка да се установи, че сте с лоша кредитна история и вероятно няма да можете да погасявате своите месечни вноски на кредита. В този случай можеш да потърсиш пари на заем чрез онлайн платформа, като Moni365. Тя събира оферти за кредити от различни институции наведнъж и често ще може да получиш различни варианти, като например бързи кредити с лошо ЦКР.

Видове бързи кредити онлайн

Както вече споменахме при нужда от пари назаем можеш да получиш различни варианти, отговарящи на индивидуалните ти нужди. Има няколко основни вида на кредит за неголяма сума, които се открояват на пазара.

  • Кредит с фиксирана лихва и месечна вноска - стандартен вариант на бързи кредити за фиксиран период от време с ясна месечна вноска и лихва. Този тип заем може да прилича на такъв от банкова институция, но обикновено е за много по-кратък срок, а годишният процент на разходите е значително по-висок.
    Бърз кредит до заплата - заем за много кратък период от време и еднократно погасяване на взетата сума. Стандартно този онлайн кредит е с ясни условия, а годишният процент на разходите е нулев, тъй като при промоционални условия се предлага възможност за връщане на сумата без допълнителни лихви и такси. Недостатък на заем до заплата е, че за кандидатстване се изисква да сте нови клиенти на компанията, а ако не възстановите сумата в срок таксите може да са много високи.
  • Онлайн кредит за закупуване на стока -вариант за бърз кредит на вноски, който се използва за закупуване на определен артикул със срок на погасяване от няколко месеца до две години. Често може да се предложат варианти, стоката да бъде изплатена на равни вноски, а одобрението се получава до минути.

Параметри на кредит от небанкова институция

Всички форми на бързи кредити имат няколко задължителни реквизита, съдържащи се в договора. Независимо дали се касае за заем до заплата или кредит на вноски има моменти, на които трябва да обърнете внимание особено, ако ви е първи кредит.

Още в офертата следва да са посочени сума и срок, лихва, годишен процент на разходите, падеж на вноските, такси и неустойки.

При еднократните заеми, така наречените бързи кредити до заплата следва да са уточнени точната сума получаване и фиксирания срок на връщане. Тъй като обикновено при този тип заеми няма допълнителни начисления, това на което трябва да обърнете внимание е какви са неустойките и таксите за забава в случай, че ни се наложи да отложим плащането.

При кредит на вноски още в момента на кандидатстване избери сума и срок, за който ще имаш възможност да ги върнеш. При тях има повече неща, на които следва обърнете внимание. Свикнали сме да вярваме, че най-важна е лихвата, но всъщност годишния процент на разходите определя цената на един кредит с фиксирана лихва.

Какво е годишен процент на разходите (ГПР) и как да го пресметнем?

Ясно е, че лихвата е един определящите параметри на заемите, но има и други неща, които са важни за нас и не бива да пренебрегваме. Част от договорите за кредит обаче са и всички допълнителни такси, които институцията е определила. Това са така наречените такси, които биват такива за разглеждане на документи, за кандатстване, за превод, неустойки при забавено плащане. С други думи ГПР е сборът на всички разходи, които се дължат по един заем. А ето и един пример:

Нуждаем се от кредит в размер 3000 лева за срок от 12 месеца за покупка на употребяван автомобил. Събираме оферти и намираме такава с лихва в размер на 5,5%. Разглеждате предложението, но крайната сума, е 3121,03 лева и не е това, което сте очаквали. Освен 5,5% лихва всеки месец дължим 4 лева такса, а за разглеждане на нашите документи сме платили 60 лева еднократно. След сбор на всичко, което сме заплатили за нашия кредит, годишният процент излиза 12,89%.

Независимо дали кандидатствате в офис или онлайн, всяка една институция следва да е максимално прозрачна относно политиките си за таксите. С цел са максимално защитени потребителите в България има наредби, които регулират условията за кредит, които се предлагат - Закона за кредитните институции към Българската народна банка и Закона за потребителския кредит.

За да сте сигурни в правилния избор, може да се възползвате и от услугите на платформи като Moni365, в които след въвеждане на необходимите данни ще започнете да получавате оферти от различни институции до минути с посещение само на една страница.