Кредит с лошо цкр

Благодарение на тези фактори и информационни източници, банките успяват да оценят каква е вероятността кредитополучателят да успее да изплати кредита изцяло и то в срок.

Самият кредитен рейтинг се формира от множество фактори и информацията, налична в кредитната история на даден човек – задълженията му по кредитни карти, изплащане на сметки за електроенергия и хидроенергия, данъци, управление на жилището, такси за гориво и много други. Индикаторите се актуализират непрестанно и са изключително променливи.

Този рейтинг е с изключителна важност, понеже позволява на кредиторите да предскажат дали кредитополучател с лоша кредитна история ще усее да си изплати кредита.

Ако кредитният рейтинг е нисък, тогава следва да се помисли за по-неблагоприятни условия и/или по-висока лихва по заема.

Подобни ситуации могат да възникнат, ако сроковете за погасяване на кредита биват просрочени.

Какво представлява кредит с лошо ЦКР?

Необходимостта от допълнителни пари може да възникне за всеки, включително и на тези с неизплатени кредити или с лоша (отрицателна) кредитна история.

Кредитът към длъжниците винаги е кредит с лоша кредитна история, защото забавянето на заема, неизпълнението или игнорирането на заема, дори по обективни и сложни причини, превръща кредитополучателя в длъжник.

Ако предварително отпуснатите заеми не са изплатени изцяло, банките могат да издадат допълнително обезпечение под формата на повишен лихвен процент, обезпечение или поръчител (така е се уверяват, че кредитът ще бъде погасен) или най-често да решат да откажат заема.

Въпреки че всички заявления се разглеждат индивидуално и банката решава да отпусне или откаже кредит поради причини за влошаване на кредитната история, повечето кредитори не отпускат заеми на хора, изложени на риск да попаднат в списъците на длъжниците. Те определено не се предоставят от най-големите банки, както и от повечето небанкови кредитори.

Следователно кредит с лошо цкр най-често е краткосрочен кредит, който се изразява в малка кредитна сума с доста висок лихвен процент.

Повредената кредитна история се съхранява в ЦКР в продължение на 10 години!

Въпреки че всички кредити с лошо цкр се съхраняват в Централния кредитен регистър – ЦКР в продължение на 10 години, повечето банки не се интересуват от история, по-стара от две години - ако всички дългове са уредени през последните години и името ви не фигурира в регистрите на длъжниците - не се притеснявайте, че ще успеете да кандидатствате за кредит при добри условия и нормален лихвен процент.

Трябва също така да се има предвид, че неизплатените заеми не изчезват никъде, противно на общественото мнение, че е възможно да се избяга от тях или да им изтече давността.

Ако имате дългогодишни заеми или други следплатени сметки, които не са изплатени и това задължение е игнорирано, има голяма вероятност дългът да се е умножил, като така в бъдеще може да се окаже трудоемка задача да се направят други заеми или договори.

Бързи кредити за хора с лошо цкр

При наличието на лошо цкр горещо препоръчваме да помислите за бързи кредити. Тези бързи кредити могат да бъдат взети от фирми като FinStart, които предлагат бързи кредити с ниски лихви.

Изплащането на този вид бързи кредити става на вноски от 15 дни до 12 месеца. Получаването на такъв вид кредит е лесно и бързо и става в рамките на 24 часа. Хубавото на този тип кредити е, че изискват минимум документи а предлагат бързо одобрение.

Тези бързи кредити често отпускат ниски суми до заплата в размер на кредита от 50 лева до 5000 лева в замяна само на лична карта. В случай че се нуждаете от креди с бързо одобрение, без да се чудите как ще докажете нужния доход по кредита, то това е идеалната оферта за вас! Както вече споменахме, даденият срок за могасяването на тези кредити е най-често 12 месеца.

Друга отличителна черта на тези бързи кредити е, че повечето нямат нито предварителни такси, нито последващи такси, а одобрените кредити се изплащат още същия ден - обикновено по банков път или в каси на easypay.

Kредит за хора с лошо ЦКР без официална работа, без доказване на доход

Предпоставка за всеки кредит е адекватната платежоспособност, така че е рядкост заемодателят да предостави кредит на лице, без да проверява финансовото състояние на потенциалния кредитополучател.

Официалната работа обаче не е най-важният критерий за получаване на кредит, особено пък за бърз кредит. Официално регистрираните безработни имат възможност да получат бърз кредит, ако е разполагат стабилен доход.

Не всеки кредитор изисква доказателство за доход, но всеки проверява финансовото състоянието на кредитополучателя преди отпускане на кредита.

Ако искате да теглите нормален, а не бърз кредит и разполагате с лоша кредитна история, изискванията стават много по-строги. Причината е проста - ако разполагате с лоша кредитна история показва, че кредитополучателят е нарушил служебните задължения по кредита поне веднъж, така че кредиторът вече не може да му има доверие.

Кредит с лошо ЦКР без обезпечение и поръчител

Кредитът може да бъде отпуснат и на длъжници без обезпечение и поръчител, но помнете, че решението на заемодателя относно правилата на кредита се влияе от кредитната история, общата сума на дълга, финансовото състояние на кредитополучателя, както и няколко други фактори.

Ако предишните задължения са относително малки или кредитът е малък, можете да кандидатствате за кредит и да го предоставите без обезпечение.

Ако човек със сериозни дългове се нуждае от кредит, кредиторът почти винаги ще иска да привлече и обезпечение, и гарант, иначе изобщо няма да се съгласи.

Когато търсите кредит с лоша кредитна история, помнете, че кредитор, който предоставя такава услуга, иска да се предпази максимално от възможни загуби, така че най-вероятно ще ви предложи доста висок размер на лихвения процент.

Залозите и гаранциите, както и лихвените проценти и официалният доход са минималните изисквания на кредитора спрямо длъжниците.

Как да поправим отрицателната кредитна история

Ако кредитът може да бъде забавен, тогава определено първата стъпка е да повишите кредитния си рейтинг, за да можете да се класирате за кредити с по-благоприятни условия.Това е възможно с авансови плащания по сметки и връщане на активни дългове без формиране на нови заеми.

Ако искате да получите голям кредит в близко бъдеще (като ипотека или кредит за кола), трябва да затворите всичките си активни плащания и дългове навреме - сметки за комунални услуги, всички сметки след плащане, както и други активни и неплатени бързи кредити или потребителски кредити (удобен инструмент за оптимизиране на заемите - консолидация на кредит ).

Основни изисквания за кандидатстване за кредит с лош кредитен рейтинг

За да можете да кандидатствате за кредит със слаб кредитен рейтинг при повечето български банки, трябва да отговаряте на следните условия:

  • Вие сте пълнолетен гражданин на Република България на поне 18 години
  • Можете да докажете самоличността си - разполагате с лична карта
  • Регистриран сте като български гражданин от поне 1 година
  • Разполагате с постоянен трудов договор и този трудов договор ви осигурява в размер на поне 700 български лева месечно
  • Не сте имали други кредити през последните 6 месеца

Дори при повечето други кредитори основните изисквания за заемане са много сходни, въпреки че изискванията за месечен доход може да варират леко тук-таме. Същото се отнася и за възрастовата граница, тъй като някои банки и независими кредитори определят възрастова граница за своите кредити от 20 години.

Това се прави с цел 18-годишните да не изпадат в гголеми дългове. Допълнителните две години дават доста време за укрепване на финансите и разбирането им за тях.