Рефинансиране на кредит – какво представлява това?

И това е момента, в който трябва да се поинтересувате от рефинансиране на текущите ви задължения. Рефинансиране на кредит обичайно се прави с цел погасяване на вече взет заем чрез нов такъв, но при по-изгодни условия. Често се използва и за обединяване на кредити към няколко други институции в нов такъв, но при по-изгодни условия.

Имам ли нужда от рефинансиране на кредитa?

Много непредвидени ситуации, все по-нарастващата инфлация и ежедневните нужди често налагат големи разходи. Работата от понеделник до петък не може винаги да осигури стандартът на живот, на който сме свикнали или който искаме. Все по-често прибягваме до кредитна карта, един потребителски кредит, лизинг. Вноските не са големи, но се натрупват. Ежемесечно трябва да се платят веднъж 30 лева за единия заем, още веднъж 200 лева за другия, а и лизинга за автомобила, например си върви.

Всички са с различен лихвен процент и се губи следата какво плащам за реалните си нужди и какво за лихви и такси на банката. Друга ситуация, с която често сме се сблъсквали е взимане на [бързи кредити]( при крайно неизгодни условия, поради ситуация, която е изисквала незабавно осигуряване на финансови средства. Всичко вече е уредено, но нерентабилния кредит си остава.

Ако се разпознавате в някой от последните примери, вероятно наистина имате нужда от рефинансиране на кредита.

Обединяване на задължения

Изпадали ли сте в ситуация, в която да изчислявате кой кредит първо да изплатите? Половината от заплата Ви да се разпределя за финансови институции? С месечните си постъпления изплащате само дългове? Пропорционално на кредитите се увеличават и сметките? Всички месечни вноски за автомобила започват да ви натежават? Имате кредити от повече от една институция? Можем да зададем още много въпроси, но ако отговорът на някой от тези е "Да", вероятно е добре да помислите за обединяване на задълженията.

Управлението на личните финанси е само една от стъпките към по-добър начин на живот, но защо да не започнете с нея. Правилният финансов мениджмънт може да подобри значително стандарта ви на живот, а обединяване на задълженията е добър старт и не е необходимо да го отлагате.

Представете си една единствена вноска за жилищния кредит, заема за обзавеждане и онзи потребителски кредит за смартфона и сметката за ток. Банката не е виновна, че не ви каза за вероятния размер на таксите за поддържане на толкова сметки едновременно, а и че всяко от тези е с различна лихва и годишен процент на разходите.

За кого е рефинансирането на кредита

Както вече казахме не е необходимо да плащаш различни сметки в различни институции. Рефинансирането на кредит е за всички физически лица, които:

 • Изплащат кредити в няколко различни банкови и или други финанси институции
 • Са сключили кредит при много лоши или неизгодни за тях условия условия
 • Искат да променят падежната дата на всички месечни вноски
 • Искат да се възползват от промоционална оферта на банка
 • Искат да добавят допълнителна сума след изплащане на друг кредит
 • Искат да променят изцяло размера на кредита си
 • Изпитват затруднения с погасяването на настоящите си кредити

Къде да кандидатствам за кредит?

Има два основни начина да кандидатствате за кредит.

Може да посетите офис на банката или кредитната институция. Обикновено клиентските центрове работят стандартно понеделник петък, като е възможно да откриете дежурен офис, който да посетите и да получите информация за кредит и в почивните дни. Всяка банка разполага с кредитен специалист, който ще ви даде насоки и указания за предлаганите условия, за необходимите документи и лични данни за целта на кредита. Тук бихте могли и да научите условията и за други продукти на банката като кредитни карти, спестовни и инвестиционни сметки, какви са условията и таксите и т.н.

Друг често предлаган и много модерен вариант е онлайн на сайта на банката или финансовата институция или чрез мобилно приложение. Това е добра възможност за хората, които нямат възможно да посетят офис, поради натоварен работен график или друга причина. Добре е, ако предварително сте проучили условията преди да кандидатствате - дължима сума, лихвен процент, възможности за изплащане и връзка с кредитора. Необходимо е да попълните лични данни в уеб форма и да предоставите информация за доход. Най-често такава възможност дават фирмите за бързи кредити.

Независимо кой от двата варианта отговаря на вашите предпочитания е добре предварително да се запознаете с няколко оферти и условия на различни кредитори. Съществуват платформи, които могат да набавят тази информация вместо вас и да ви помогнат при избора на кредита, като една от тях, на която можете да се доверите е Moni365.

Какви са изискванията за кандидатстване за рефинансиране

За да кандидатствате за кредит, в която и да е финансова институция е необходимо да сте пълнолетно дееспособно лице, притежаващо валиден документ за самоличност и българска банкова сметка. Трябва да сте назначени на постоянен трудов договор или да успеете да докажете стабилен доход. В някои случаи при големи суми, банката би могла да изиска от вас валидна застраховка, поръчител или друг начин да гарантирате, че ще си получат вземанията.

Данните ви се проверяват в Централен кредитен регистър и в случай на много лоша кредитна история или голяма задлъжнялост подобен заем може да ви бъде отказан.

Възможности за теглене и рефинансиране на потребителски кредит

Какво вече споменахме имате възможност да се възползвате от услугите на два основни източника - банки и небанкови финансови институции. В България небанковите финансови институции са добре известните фирми за така наречените бързи кредити. В слаучай на необходимост и двата варианта биха ви били от полза, но има някои съществени разлики между двата типа услуга.

Обикновено, за да изтеглите потребителски, жилищен или обединяващ кредит от банка е необходимо да сте назначен на трудов договор или да имате постоянни, доказуеми доходи. Кредитното ви досие се проверява в централния кредитен регистър, а доходите ви при вашия работодател. Вашите лични данни и попълнената от вас информация в документите се разглежда в рамките на работен ден и поисканата от вас сума подлежи на одобрение.

С цел привличане на нови клиенти и запазване на лоялните такива, банките често са много гъвкави. Предлагат се например ниски лихвени проценти, намалена месечна такса за поддържане на сметка, както и удължени срокове на погасяване. За да се възползвате следва да не сте с влошена кредитна история, да имате превод на работна заплата по сметка в същата институция или да използвате други продукти и услуги на банката.

Ако обаче имате влошена кредитна история или непостоянни доходи единствената опция, от която можете да се възползвате е заем от небанкова институция и по-точно от бърз кредит. В България се предлагат много възможности за такъв тип финансиране, като процедурата по кандидатстване и одобрение е максимално улеснена за клиентите.

Различното тук е, че този тип заеми на физически лица, обикновено са с високи лихвени проценти, кратки срокове за погасяване, високи такси и крайната дължима сума за връщане невинаги е изгодна за вас. В случай, че имате проблем със свръхзадлъжнялост, това е единствената възможност, но тя допълнително би прибавила още една вноска към многобройните задължения.

Какви са последиците от неплащане на кредит

Нерядко се случва при опитите си да поддържа определен стандарт на живот, човек да изпадне в задлъжнялост към една или няколко банки, както някои непридвидени ситуации могат да ви лишат от възможност да изплащате вноските по кредита. Причина за това могат да бъдат и крайно неизгодните условия, при които сте се възползвали от заем.

Забавянето на вноски, независимо от причината към една или няколко кредитни институции обикновено води до начисляване на много големи такси и лихви. Това от своя страна води до още по-голямо натрупване на задължения.

В дългосрочен план значително се влошава вашата кредитна история, кредитното ви досие, което води до неизгодни оферти, които ще получавате от банките в бъдеще. Може да се стигне до запор на вашите сметки и невъзможност да разполагате с личните си финанси, както и да получавате нови постъпления, докато не изплатите всичко на кредитора - размера на главницата, лихвен процент и всички такси и неустойки, възникнали заради забавянето.

В тази връзка правилното финансово планиране и предварителното проучване на кредита е е много важно и за да не попаднете в капана на омагьосания кръг от месечни вноски най-добре е да правите анализ, като за това са полезни платформи от типа на уебсайта на Moni365, чрез които да си набавите информация за възможностите за финансиране.

Възможности за плащане на вноки

С цел улесняване на своите клиенти финансовите институции предлагат широк спектър от възможности за плащане на вноските. Първо се договаряте за удобната за вас падежна дата, която обикновено съвпада с дни след получаване на заплата или аванс от работодателя. След това вече сами можете да изберете как ще плащате вноската си, като вариантите в най-общия случай са следните:

 • Плащане на каса в офис. Необходимо е да посетите клон на финансовата институция. Възможно е да се начисли допълнителна такса за внасяне на сума в брой.
 • Прехвърляне на средства между собствени сметки. Необходимо е да имате минимум две сметки в една и съща банка, като прехвърлянето се осъществява отново при посещение в офис или чрез лично онлайн банкиране.
 • Нетолкова често използван, но все пак все по-популярен метод е онлайн заплащане чрез карта в уебсайт или мобилно приложение. Тази опция се предлага основно от небанкови институции за разплащане на бързи кредити. Нужно е да въведете данни от дебитна или кредитна карта точно като при онлайн покупка.
 • Можете да заплащате и чрез директен дебит. Това е услуга към основната ви разплащателна сметка. След заявяването й сумите за обслужване на кредита директно ще се удържат от сметката ви на падежната дата. Обикновено тази услуга се таксува еднократно за цялата година.
 • Често банките предлагат възможност за внасяне на дължимите суми към терминалите за парични преводи. В България добре познати са, например Easy Pay и Fast Pay (касово обслужване за парични преводи и заплащане на битови сметки), EPay (система за онлайн разплащания), CashTerminal и плащане на банкомат (внасяне на пари в брой на устройство).

Който и от множеството начини да изберете е добре да се информирате за таксите на всяка от предлаганите услуги и да не забравяте, че за просрочие на вноската обикновено се начисляват допълнителни санкции от страна на кредитната институция.

Какви са параметрите на един кредит и как се изчисляват разходите

Ясно е, че когато получим кредит, то ние го взимаме срещу определена лихва, която дължим на банката през срока на нашия кредит. Често, разглеждайки офертите не се замисляме за другите разходи, като такса за поддръжка на сметка, еднократна такса за обработка и т.н. Най-важният параметър, на който следва да се обърне внимание е годишния процент на разходите (ГПР). Това е най-обективния показател за измерване цената на кредита. Той е сборът на всички лихви и такси, които ще определят вашата месечна вноска. Нека дадем един пример:

Искаме да изтеглим кредит за 10 000 лева с цел ремонт на жилище и погасяване на вноските по кредитна карта. Виждаме, че една от известните банки предлага проста, променлива лихва в размер на 7.7%. Служителката е любезна и ни обяснява какво означава това, но сметката не излиза - крайната сума, която е вписана в договора за кредит е 11 017,74 лева с месечна вноска от 450,91 лева. Освен 7.7% лихва всеки месец ще плащаме и 4 лева такса за поддръжка на разплащателна сметка, а за разглеждане на нашите документи сме платили 100 лева еднократно. След сбор на всички разходи, които сме направили за нашия кредит, включително и лихвата, годишният процент излиза 10.10.*

*Данните да примерни и не се считат за реална оферта за кредит

Настъпил ли е моментът да се възползвам от обединяване на задължанията?

На тази въпрос, ще отговорим с няколко други въпроса:

 • Имате ли кредит към повече от две институции?
 • Сборът на всяка една месечна вноска по-малък или равен ли е от половината от размера на доходите, които получавате?
 • Случва ли се често да плащате допълнителна такса, защото сте забавили вноската за потребителски кредит?
 • Забравяли ли сте някоя вноска, ако банката не ви напомни?
 • Имате ли кредити с различен срок на погасяване?
 • Чувствате ли, че губите контрол над личните си финанси?
 • Промени ли се стандарта ви на живот, заради кредит с лоши условия?

Погледнете хубаво въпросите. Погледнете ги отново и честно признайте за вас, има ли повече от два положителни отговора на някои от тях. В случай, че е така е добре да се запознаете с продукти и услуги за обединяване на заемите. Можете да постигнете до двойно по ниска лихва и да ограничите всички кредити в само една вноска.

Какви документи трябва да занесете на банката, ако кандидатствате за обединяване на задълженията

Всяка банка може да има различни изисквания по отношение на изискваните документи, но стандартно е необходимо да предоставите документ за самоличност - лична карта или паспорт и документ, доказващ задълженията в друга банка.

Те ще ви предоставят форма, искане за кредит за обединяване на задължения, декларация за поверителност, както и декларация за защита на личните данни на клиента. Могат да се изискват и други документи, като например трудов договор с работодател.

След като попълните всичко, те ще проверят информацията в централния кредит регистър и остава само да приемете офертата им за лихвен процент и такси и да съберете задълженията си в една месечна вноска. Банката може да изиска гаранция за обезпечаване на кредита в случай на неплатежоспособност, като застраховка или поръчител.

Къде да се запознаете с цената на кредита и как да изчислите струва ли си рефинансирането

Независимо дали се касае за бързи кредити, заем от банка, кредит с поръчител всяка една финансова институция е длъжна да публикува на видно място тарифа на таксите и услугите. Хубаво е да се допитате и до сътрудник обслужване на клиенти, тъй като банката или фирмата за бързи кредити може да ви предложи промоционални условия или по-ниски такси за превод на работна заплата, например.

За защита на интересите на потребителите на кредити в България има наредби, които регулира това финансовите институции да работят по честен и прозрачен начин - Закона за кредитните институции към Българската народна банка и Закона за потребителския кредит

Във връзка с рефинансирането, ако няма други утежняващи обстоятелства по кредита, като безработица или задлъжнялост е добре да съберете размера на всички месечни вноски, които правите и да сравните дали новото предложение е по-рентабилно и дали банката не предлага към момента по-лоши условия за вас спрямо тези, които вече имате.

Управление на бюджета

С годините всичко сякаш става все по-скъпо и човек харчи повече дори да е убеден, че не просто поддържа стандарта на живот, на който е свикнал, но и не прави неразумни разходи. Често, за да се покрият всички задължение, кредит е единствената опция. В защита на собствените си интереси е добре всеки да има план за организиране на личните си финанси и да ги управлява по начин, който да има пълен контрол над тях, а не те над него.

Как на практика става това? Може да започнете с повишаване на финансовата си култура. Сега е ерата на информацията и всеки има лесен достъп до ресурси, даващи светлина върху неизяснените аспекти. Редно е също така да дадете някакъв приоритет на разходите си и правилно да бюджетирате наличните средства. Предварително организирайте месечните си разплащания, като направите правилен разчет на всичко, което трябва да платите. Запишете си сумата, с която разполагате и започнете да изваждате от нея размера на кредитите, сметките, на таксите и някаква сума за непредвидени разходи. Разликата е наличната сума, с която разполагате за месеца. Това, което виждате не ви радва? Не се колебайте да промените нещо. Анализирайте всяка една сума и не е невъзможно вноската ви по кредита да е проблема. В случай, че е така може да се поинтересувате какви други възможности се предлагат.

Чрез рефинансиране на кредит можете да намалите ежемесечните си разходи до цели 50%. Вижте възможностите за по-малък лихвен процент, дали можете да обедините задълженията си и дали разходите няма да се намалят, ако ползвате друга услуга, която банката не ви е предложила преди, като превод на работна заплата например. Запознайте се с общите условия и таксите, които са на пазара и организирайте правилно личните си финанси. Чрез правилно бюджетиране и висока финансова култура, можете да постигнете начина на живот, който желаете без да променяте нещо основно и без да се лишавате от малките удоволствия, които си позволявате ежемесечно.

Освен останалите положителни аспекти, които споменахме значително можете да намалите стреса, с който се сблъсквате при разпределяне на наличните средства, при това само с едно посещение на банков клон или уеб страница. Разгледайте и платформите, сравняващи условията на кредити за физически лица, като Moni365.