Dette er for å sikre både bank og låntaker at man har økonomien til å betale tilbake pengene før et lån blir innvilget. Du bør derfor være ekstra nøysommelig med å velge en bank som tilbyr lån på dagen uten å gjennomføre en kredittsjekk. Vi skal i denne artikkelen se nærmere på hvordan du kan låne penger og hva du må passe på før du skal søke om lån.

Lån uten sikkerhet

Selv om alle banker som tilbyr lån regulert av finanstilsynet i Norge krever kredittsjekk er det ikke alle som krever sikkerhet eller pant for å få et lån.

Dette betyr at du kan låne penger uten å måtte stille med f.eks bolig eller andre verdier som pant før du får utbetalt lånet.

Når du låner penger uten sikkerhet er det din økonomiske situasjon som legger til grunn hvilket betingelser og hvor mye det er mulig å få i lån.

Du kan derfor låne fra 5.000 til 500.000,- uten å måtte stille sikkerhet for lånet. Merk deg at de aller fleste tilbydere av lån uten sikkerhet operer med høy eff rente og det vil derfor være svært viktig at du setter deg godt inn i lånebetingelsene før du signerer lånebrevet.

Det kan være lønnsomt å samle små lån i et samlelån uten sikkerhet, men det er i dette tilfellet viktig at du tar en helhetelig vurdering av din økonomiske situasjon og passer på at du oppnår lavere effektiv rente med denne typen lån.

Hva sjekker bankene når de gjennomfører en kredittsjekk?

Gjennomføringen av kredittsjekk er vanlig prosedyre før man innvilger lån i norge. Dette er en undersøkelse av gjeldsgrad, inntekter og eventuell tidligere historikk som skal sørge for at både långiver og låntaker går inn i en bindende avtale uten usikkerhet.

Det er stor variasjon i hvor omfattende kredittsjekk som gjennomføres av låntager, men dette kommer gjerne ann på typen lån man søker om.

Det er derfor helt vanlig at banken foretar en kredittsjekk og trenger ikke være et negativt tegn for din søknad.

Bankene låner ut penger uten sikkerhet, men ønsker å sikre at de får tilbake pengene før du kan få godkjent søknaden om lånet. Det er her kredittsjekk kommer inn i bildet for de fleste typer lån.

Banken henter inn opplysninger fra offentlig register og sammenligner dette med informasjonen du har sendt inn i din søknad om lån.

Det kan noen ganger ta tid å svar på søknaden om lån, men dette trenger ikke være et negativt tegn. I de fleste tilfeller kan du forvente å få svar på søknad om smålån enten øyeblikkelig eller innen samme virkedag ettersom kredittsjekk og innvilgelse av lån er automatisert for mindre beløp.

Dersom du søker om et større beløp kan du derimot forvente at det vil bli lagt mer fokus på kredittsjekk lån for å få pengene utbetalt på konto. Når kredittsjekk er gjennomført og søknad om å låne penger er innvilget vil du stå fritt til å bruke pengene slik det passer deg best.

Kan man få SMS lån uten kredittsjekk i Norge?

Mange er kjent med såkalte SMS lån som en rask måte å få lån på dagen, men i Norge er ikke denne formen for finansiering tillatt. Det vil derfor være noen få utenlandske aktører som tilbyr denne formen for tjenester, men disse har ikke konsensjon fra finanstilsynet og kan derfor stille langt høyere krav til de som søker om lån. Disse aktørene har ofte høye etabl geb og svært høy effektiv rente på smålån.

Det finner derimot mange norske selskaper som tilbyr finansiering på dagen, men disse krever kredittsjekk for å innvilge søknaden. Det er norske finansmyndigheter som krever at bankene gjennomfører en kredittsjekk før de innvilger lån.

Dette er for å sikre at du som søker om lån får lånet som passer deg best og at du har økonomien til å betale tilbake beløpet du ønsker å låne.

Effektiv rente på disse lånene er også langt bedre enn tradisjonelle SMS lån som ofte stiller krav om ekstremt høy eff rente for å få lån.

Dette gjør SMS lån til en svært dyr måte å låne penger på og det finnes gjentatte eksempler på små låne beløp som får flere hundre prosent rente. Dette gjør at små lån fort kan bli til store beløp og man klarer ikke holde tritt med nedbetalingsplanen.

Det er av denne grunnen tilbydere av smslån reklamerer med at man kan få innvilget sms lån med betalingsanmerkning.

De kompenserer for den økte risikoen ved å ta langt over vanlig rente som dekker inn de lånene som ikke blir betalt tilbake. Med andre ord er det en lite gunstig måte å ta opp lån for deg som låntaker.

Du bør derfor lese betingelser for lånet før du benytter deg av tjenester som sms lån på minuttet. Dersom du inngår et lån med langt høyere enn rente på 12% som er markedsnormalen for forbrukslån kan gjelden fort løpe løpsk dersom du ikke kan betale tilbake lånet så fort som mulig.

Kan man få innvilget lån med betalingsanmerkninger?

Som vi tidligere har omtalt er kredittsjekk et tiltak for å sikre at alle som tar opp et nytt lån har muligheten til å håndtere kostnaden av lånet før det blir betalt ut.

Det kan derfor være vanskelig å få godkjent et lån dersom du har betalingsanmerkninger. Unntaket noen banker gjør er dersom lånet skal benyttes til å samle og refinansiere dyre smålån.

Dette kan hjelpe deg å få en lavere effektiv rente ved å samle flere typer lån i et større lån. Dersom du velger å ta opp lånet for å betale ned tidligere gjeld vil du ikke få pengene utbetalt, men de vil gå direkte til nedbetaling av gjelden din.

Dette kan være en lur måte for deg som ønsker forutsigbarhet når du skal betale tilbake lånet og kun trenger forholde deg til en långiver.

Det kan derfor lønne seg å søke om lån gjennom en agent for at flest mulig långivere skal få muligheten til å vurdere muligheten din for lån. Mange lån har i dag en rente på opp mot 30% dersom det er usikret forbruksgjeld med noen smslån helt opp til 298% årlig effektiv rente.

Det kan derfor virke som et godt alternativ å velge lån uten kredittsjekk, men som vi har påpekt her er dette ofte en svært dyr måte å låne penger dersom hensikten er å få kontroll på økonomien. Det er er en god grunn for at de fleste lånegivere krever kredittsjekk spesielt for lån uten sikkerhet.

Dersom du har mulighet til å stille sikkerhet i bolig eller gjennomføre en vanlig kredittsjekk er det langt enklere å få gode alternativer for finansiering.

Det vil derfor være mest lønnsomt å løse opp de aktuelle betalingsanmerkningene før du søker om nytt lån. Dette vil gjøre det mulig å bestå en kredittsjekk og du vil motta langt gunstigere vilkår for lån enn dersom du søker lån uten kredittsjekk.

Hva kreves for at man får innvilget forbrukslån på dagen?

Forbrukslån i Norge beløper seg gjerne fra 5000,- opptil 500.000,- og mange av de store tilbyderne av disse tjenestene har automatisert innvilgningen av søknader.

Det er noen forberedelser du kan gjøre for å få et lån på dagen. For at man skal få et lån i Norge er det viktig at man har alle de nødvendige opplysningene tilgjengelig.

Dette sikrer raskest mulig behandlignstid av søknaden og gjerne svar øyeblikkelig. Det er derfor viktig å sjekke om det er mulig å låne med betalingsanmerkning og gjerne også om man kan få utbetalt lån på dagen.

Selv om det kan være fristende å heller gå for et lån uten kredittsjekk vil det langsiktig være en svært lite konstandseffektiv måte å låne penger på.

Som vi har nevnt tidligere vil du da gjerne få krav om en effektiv rente opp mot 298% sammenlignet med en gjennomsnittlig rente 12 % hos tradisjonelle forbruksbanker.

Smålån uten kredittsjekk er gjerne tilbudt av utenlandske tjenesteytere som lover rask tilgang til penger og satser på at låntaker ikke leser nøye gjennom gjeldsbrevet.

Dette er en fellesnevner for mange som blir sittende igjen med stor gjeld started ved behov for rask finansiering og opptak av smålån.

Kan du derimot legge frem nødvendig dokumentasjon for å bestå en kredittsjekk vil det bli langt gunstigere å få lån og du kan oppnå en eff rente som ligger gjennomsnittlig på rente 12%. Nødvendig dokumentasjon for å få godkjent søknad om et lån innebærer oftest de følgende:

  • 3 siste lønnsslipper
  • Siste tilgjengelig skattemelding
  • utfylt søknad med oppdatert informasjon om din finansielle situasjon
  • Dersom du søker lån med betalingsanmerking kan banken kreve ytterligere dokumentasjon av sikkerhet

Denne dokumentasjonen sendes oftes inn samtidig som du søker om lånet. Dette gjør at banken raskt får tilgang til all den dokumentasjonen de krever for å innvilge eller avslå lånet. Dette gjør det også raskt for deg som søker lån og gjør det mulig å få pengene utbetalt samme dag.

Du kan enkelt bruke våre praktiske annonselenke priseksempel for å sammenligne og finne det lånet som passer deg best.

Låne penger uten kredittsjekk

Dersom du har behov for å låne penger uten kredittsjekk eller ikke ønsker at noen kjører en kredittsjekk for sjekk betalingsanmerkninger gjenstår bare et alternativ for lån. Da er det siste alternativet å søke om privatlån og lån uten sikkerhet med betalingsanmerkninger.

Denne formen for lån har ofte kort tilbakebetaling og gjelder beløp opp til 5000,- årsaken til dette er at mange tilbydere av smålån ofte er villige til å låne uten kredittsjekk ettersom det er små beløp det handler om.

Disse smålån kan ofte har svært høy eff rente men tilatter utbetaling på dagen uten kredittsjekk. Dette kan være en siste løsning dersom du kun renger lån for et svært begrenset tidsrom og ikke har tid eller mulighet til å vente på at en kredittsjekk blir gjennomført.

Denne formen for smålån stiller ofte svært høye krav til tilbakebetaling som kompensasjon for rask utbetaling med små krav for innvilgelse av søknad.

Dette gjør det mulig å låne mikrolån med betalingsanmerkning men du må forvente høy effektiv rente og kort tilbakebetalingstid.

Denne låne typen kan fort påløpe seg flere hundre prosent rente dersom man strekker nedbetalingen utover de opprinnelige 30 dagene.

Vi anbefaler derfor ikke denne typen lån ved mindre du har kjennskap til innkommende midler som raskt kan nedbetale lånet igjen. Du kan finne et eksempel på denne typen finansiering gjennom vår annonselenke priseksempel.

Søke lån med inkasso

Det er et lite niche utvalg som tilbyr lån selv om du har pågående inkasso saker. Det kan være vanskeligere å få lån dersom du har inkasso eller betalingsanmerkninger men det er ikke umulig.

Dersom du søker lån med pågående inkasso saker vil det bli foretatt en kredittsjekk uansett beløp ved mindre du går for et smålån. Da snakker vi om lån på 5000,- eller mindre.

Skal du derimot søke om lån for å refinansiere eller tilbakebetale tidligere gjeld er det lite sannsynlig at du kommer deg unna en kredittsjekk.

Dette fordi långivere forbinder inkasso eller betalingsanmerkninger med økt risiko for mislighold av lån og kan derfor kreve at det settes en høyere eff rente for å kompensere risiko eller at det presenteres en form for sikkerhet for lånet.

Det mest vanlige når man søker om å låne penger med aktive inkassosaker er at det blir stilt krav om sikkerhet i f.eks bolig for at man skal få godkjent søknaden sin.

Dette gjelder samtlige aktører på det norske markedet, men det er uansett en releativt høy risiko for at du ikke vil få godkjent søknaden selv med sikkerhet. Rett og slett fordi bankene ikke ønsker gi lån til låntakere som har dårlig kreditt historikk.

Alternativer for rask utbetaling

Det finnes et knippe aktører som tilbyr lån uten kredittsjekk men disse er ofte utenlandske aktører eller såkalte privatlån som kun låner ut beløp opp til 5000,- og tiltenkt låneperiode på opp til 30 dager.

Denne formen for lån tilbyr ofte utbetaling på dagen uten kredittsjekk, men kompenserer for den økte risikoen ved å stille høye krav om eff rente og store gebyrer dersom man ikke følger tilbakebetalingsplanen.

Lån uten kredittsjekk er ofte den siste utveien dersom du har dårlig kreditthistorikk eller pågående inkassosaker. Dette er lite attraktive lån, men kan fungere som en rask tilgang på kontanter dersom du kun trenger å dekke en uforutsett kostnad med rask tilbakebetaling.

Denne formen for lån på dagen er konstruert for rask utbetaling, men er en gråsone når det gjelder lån i Norge.

Det er derfor alltid anbefalt at du setter deg godt inn i detaljene rundt lån og velger et refinansieringslån som passer deg best før du velger å gå for et lån uten kredittsjekk.

Forbrukslån som et verktøy for refinansiering

Forbrukslån er ofte benyttet som et praktisk verktøy for å samle dyre lån uten kredittsjekk eller lån med over gjennomsnittlig rente. Dette gjør at du kan spare tusenvis i rentekostnader ved å heller samle alle de små lånene i et kostnadseffektivt lån.

Selv om det er en mer omfattende søknadsprosess for å få innvilget forbrukslån sammenlignet med mikrolån har mange forbruksbanker automatisert store deler av søknadsprossen noe som tillater lån på dagen derson all dokumentasjon og kreditthistorikk blir godkjent i prosessen.

Dette gjør ofte at du kan få refinansiering så fort som mulig og gjerne senke den effektive renten på dine små lån med flere titalls prosent.

Renten på mikrolån kan ofte være flere hundre prosent, men dersom du samler dem i et usikret forbrukslån kan du få en rente ned mot ti prosent. Dette vil spare deg mange tusen i renter og kostnader samtidig som du får langt bedre forutsigbarhet uten skjulte gebyrer og kostnader.