Situācijas, kurās pārkreditācija var būt noderīga

  • Ja Tev ir vairāki kredÄ«ti dažādās kredÄ«tiestādēs un katru mēnesi veic atseviŔķus maksājumus. KredÄ«tus apvienojot tiek nomaksāti visi esoÅ”ie kredÄ«ti un noslēgts jauns lÄ«gums ar krietni labākiem nosacÄ«jumiem un zemākiem procentu maksājumiem.
  • Ja ir grÅ«tÄ«bas nomaksāt kādu vai vairākus esoÅ”us kredÄ«tus, kuriem ir augsti procenti, kas krietni pārsniedz Tavu maksātspēju. Pārkreditācija ir iespēja neiekļūt parādnieku sarakstā, ja pārkreditÄ“Å”anu veic laicÄ«gi.
  • Ja kredÄ«ta notiekumi (ikmēneÅ”a maksājums, procentu likme, atmaksas termiņŔ) brÄ«dÄ«, kad kredÄ«ts tika noformēts, Ŕķita izdevÄ«gi, taču tagad tādi nav, pārkreditÄ“Å”anas rezultātā ir iespējams gada procentu likmi un ikmēneÅ”a maksājumu samazināt un iegÅ«t ilgāku atmaksas termiņu.
  • KredÄ«tu apvienoÅ”ana ar sabojātu kredÄ«tvēsturi vai nenokārtotām parādsaistÄ«bām nav tikai iespējama, bet pat vēlama. Ja lieta nav nokļuvusi lÄ«dz parādu piedzinējiem vai tiesu izpildÄ«tājiem, taču ir skaidrs, ka kredÄ«tu ir grÅ«tÄ«bas apmaksāt, pārkreditācija ir vieds kā atbrÄ«vot sevi no kredÄ«tu sloga.

Kas jāņem vērā pirms pārkreditÄ“Å”anas

Tā kā pēc savas būtības pārkreditācija ir kā jauns kredīts, tikai ar labākiem nosacījumiem, kreditors izvērtē, cik lielas ir kredītsaistības, maksātspēja un kāda ir kredītvēsture.

Lai arÄ« pārkreditācija ir iespējama arÄ« ar kavētiem maksājumiem vai sabojātu kredÄ«tvēsturi, to nepiedāvā visi kredÄ«tdevēji, kā arÄ«, pirms veikt pārkreditāciju, noteikti jāizvērtē kāds ir iepriekŔējā un jaunā kredÄ«ta atmaksas termiņŔ, gada procentu likme, aizdevuma summa, lai noteiktu, kas tieÅ”i Tev ir izdevÄ«gākais.

Moni365 piedāvā pārkreditāciju un kredÄ«tu apvienoÅ”anu lÄ«dz pat 10 000 eur un ar termiņu lÄ«dz 84 mēneÅ”iem.

Ar tikai vienu bezmaksas pieteikumu pirmos piedāvājumus iespējams iegÅ«t jau dažu minÅ«Å”u laikā. Izvēlies vēlamo aizdevēju, paraksti lÄ«gumu un pārkreditācijas procesā tiks atmaksāts viss iepriekŔējais kredÄ«ts, visas saistÄ«tās izmaksas un pieŔķirts jauns maksājumu grafiks ar zemāku procentu likmi, saskaņā ar jauno lÄ«gumu. MÅ«su kredÄ«ta kalkulatoram ir informatÄ«va nozÄ«me.

Pārkreditācijas process

KredÄ«tu apvienoÅ”anu un pārkreditāciju ir iespējams veikt neierobežotam skaitam dažādu kredÄ«tu (patēriņa kredÄ«ts, ātrie kredÄ«ti, auto kredÄ«ts, auto lÄ«zings), kamēr kopējā kredÄ«ta summa nepārsniedz 10 000 eur.

Process ir vienkārÅ”s un ātrs - jāveic pieteikums online Moni365 un dienas laikā visi piedāvājumi tiks nosÅ«tÄ«ti uz norādÄ«to e-pasta adresi - tikai izvēlies izdevÄ«gāko! Pārkreditācijas procesā tiek nomaksāti visi aktÄ«vie kredÄ«ti un veikta jauna lÄ«guma noslēgÅ”ana - jauns atmaksas termiņŔ lÄ«dz pat 84 mēneÅ”iem, zemāka procentu likme un ikmēneÅ”a maksājums.

Maksimālā kredÄ«ta summa tiek noteikta no ienākumu apjoma un cik lielu ikmēneÅ”a maksājumu ir iespējams veikt, lai nepārslogotu savu budžetu. Tāpat kā citus kredÄ«tus, arÄ« pārkreditāciju iespējams nomaksāt ātrāk kā tas paredzēts atmaksas grafikā un ietaupÄ«t uz kredÄ«ta procentiem.

Pārkreditācija ar nenokārtotām parādu saistībām

Ja ir jau izveidojies parāds, vispirms vajadzētu domāt par sava budžeta pārplānoÅ”anu tā, lai atrastos lÄ«dzekļi paņemto aizdevumu atmaksai. Nenokārtotas saistÄ«bas var sabojāt kredÄ«tvēsturi un traucēt iegÅ«t kredÄ«tu arÄ« nākotnē.

GadÄ«jumā, ja lieta ir nodota parādu piedzinējiem, aizdevumu vai pārfinansÄ“Å”anu nebÅ«s iespējams noformēt - vispirms ir jānokārtoto visas parādsaistÄ«bas, kas ir saistÄ«tas ar parādu piedziņu un tad bÅ«s iespējams veikt jauna kredÄ«ta noformÄ“Å”anu.

Ja vēl nav iesaistÄ«juÅ”ies parādu piedzinēji, tad rÄ«kojoties ātri un izvērtējot cik liela ir atlikusÄ« kredÄ«ta summa un cik lielas ir saistÄ«bas - pārkreditējot aizdevumu iespējams izvairÄ«ties no parādu piedzinējiem vai sliktas kredÄ«tvēstures iegÅ«Å”anas.

Ja ir nepiecieÅ”ama pārkreditācija vai kredÄ«tu apvienoÅ”ana ar sabojātu kredÄ«tvēsturi - prasÄ«bas kļūst ievērojami stingrākas. Iemesls ir vienkārÅ”s - negatÄ«va kredÄ«tvēsture liecina, ka aizņēmējs vismaz vienu reizi ir pārkāpis oficiālas kredÄ«tsaistÄ«bas.

Visbiežak kredÄ«ts parādniekiem ir pieejams personām, kuras spēj uzrādÄ«t apliecinājumu no darba vietas, kā arÄ« bankas izrakstus vai citus ienākumus apliecinoÅ”us dokumentus.

Reāls piemērs kredīta pārkreditācijai

Kristaps paņēma ātro kredÄ«tu, lai samaksātu par rēķiniem un ikdienas izdevumiem, kad viņa sieva pazaudēja darbu. Pēc mēneÅ”a viņŔ vēl nespēja Å”o kredÄ«tu atmaksāt un pagarināja kredÄ«ta atmaksas termiņu, lÄ«dz nonāca lÄ«dz secinājumam, ka kredÄ«ta summa ir pārāk liela, lai to atmaksātu lÄ«dz noteiktā termiņa beigām.

KredÄ«ta summa sastādÄ«ja 2 000 eur. Patēriņa kredÄ«ta gada procentu likme GPL* var bÅ«t lÄ«dz 25%, un to neapmaksājot laikā, papildus jāmaksā ikmēneÅ”a maksājums par kredÄ«ta pagarināŔanu - lÄ«dz par 2 reizēm, kad visa kredÄ«ta summa ir jāatdod.

Moni365 iespējams pārkreditēt kredÄ«tus lÄ«dz pat 10 000 eur. Un, lai atrisinātu visas savas finanÅ”u grÅ«tÄ«bas, Kristaps veica kredÄ«ta pārkreditāciju un nākamos divos gados to nomaksāja pilnÄ«bā - mēnesÄ« maksājot tikai 89 eur.

Saskaņā ar PTAC likumu, maksimālā patēriņa kredÄ«ta gada procentu likme jeb GPL var bÅ«t lÄ«dz 25% gadā vai lÄ«dz 0,07% dienā, kuru sastāda kredÄ«ta kopējā summa, pagarināŔanas reizes, komisijas maksas. Kā arÄ« par Å”o noteikumu pārkāpumiem, kredÄ«ta ņēmējam ir tiesÄ«bas 3 gadus pēc kredÄ«ta saņemÅ”anas celt prasÄ«bu par noteikumu neievēroÅ”anu.

Vairāk informācija
E-pasts info@moni365.com
Adrese Gustava Zemgala Gatve 77, RÄ«ga, LV-1039