Ja iepriekš izsniegtie aizdevumi nav pilnībā atmaksāti - bankas, izniedzot jaunus aizdevumus, piemēro papildus līguma noteikumus vai paaugstinātas procentu likmes, piemēro papildus nodrošinājumus kā ķīlu un galvotāju (lai pārliecinātos, ka kredītsaistības tiks nokārtotas) vai, visbiežāk, pieņem lēmumu aizdevumu atteikt.

Lai arī visi pieteikumi tiek izskatīti individuāli un banka pieņem lēmumu piešķirt vai atteikt aizdevumu no iemesliem, kādēļ kredītvēsture ir sabojāta, lielākā daļa kredītdevēju nepiešķir aizdevumus personām, kam ir risks nokļūt parādnieku sarakstos, vai uzreiz tos atsaka personām, kas tajos ir ierakstīti.

Vai iespējams noformēt kredītu ar nenokārtotām parādu saistībām ?

Lielākās bankas kredītus *iešķir tikai personām, kuras ir spējīgas kredītu nomaksāt, kā arī bieži pieprasa galvotāju vai ķīlu kā papildus nodrošinājumu. Nebanku kredītdevēji var piešķirt kredītus personām, kam ir slikta kredītvēsture vai kavēti maksājumi un nenokārtotas parādsaistības, taču viņi rēķinās ar to, ka var rasties grūtības kredītņēmējiem šos kredītus atmaksāt - tas nozīmē, ka nebanku aizdevēji nereti piemēro augstas porcentu likmes un citas izmaksas (kā sodus par termiņa pagarināšanu, maksājumu kavēšanu), lai pārliecinātos, ka viņiem nauda tiks atmaksāta.

Latvijas finanšu pakalpojumu asociācija ir izveidojusi dažādas vadlīnijas - tajā skaitā banku sociālo hartu, kas paredz Latvijas banku nozares labās prakses vadlīnijas. Tās mērķis ir veidot uzticamu, atbildīgu un ilgtspējīgu banku sistēmu, kas ir priekšnosacījums labklājības izaugsmei nākotnē.

Šo hartu ir parakstījuši vairums lielāko banku un nebanku kredītdevēju, līdz ar to tie iestājas par labu, atbildīgu un ilgtspējīgu kreditēšanas praksi, kas nozīmē:

 • Pirms aizdevuma izsniegšanas banka nodrošina klientam visu būtisko informāciju par dažādiem aizdevumu veidiem, ar to saistītajiem riskiem un ar atmaksu saistītajām izmaksām;
 • Banka iespēju robežās rūpējas, lai klients pirms līguma noslēgšanas izprot paredzamās saistības. Banka iespēju robežās izsniedz aizdevumus visiem klientiem, kas to pieprasa, ja tas atbilst bankas kredītpolitikā paredzētajiem kritērijiem;
 • Pirms aizdevuma piešķiršanas bankas pienākums ir pārliecināties, ka tā ņēmēja finansiālā situācija ļauj viņam uzņemties aizdevuma līgumā paredzētās saistības;
 • Banka var atteikt aizdevumu, ja tas neatbilst bankas kredītpolitikai vai tam var būt cits pamatots iemesls (piemēram, ja ir prognozējams, ka aizņēmēja finansiālā situācija neļaus viņam atmaksāt aizdevumu vai arī būtiski vājinās viņa finansiālo ilgtspēju, kā arī, ja komunikācijā ar banku aizņēmējs nav bijis godprātīgs attiecībā uz savu finansiālo situāciju, kā arī citu iemeslu dēļ, kas noteikti bankas iekšējos normatīvajos dokumentos).

Lai ievērotu atbildīgu kreditēšanas praksi, visdrīzāk, ka banka nolems nepiešķirt aizdevumu tiem, kam ir nenokārtotas parādu saistības - jo šī situācija var ievērojami vājināt aizņēmēja finansiālo ilgtspēju, kā arī samazina iespēju kredītu apmaksāt. Tā kā katrs gadījums tiek izvērtēts individuāli un banka pieņem izvērtē visu pieejamo informāciju - kredītvēsturi un kredītreitingu, oficiālos ienākumus un iepriekšējās parādsaistības.

Ja izpildās visi pārējie nosacījumi, taču ir nenokārtotas parādsaistības un tās nav nonākušas līdz parādu piedziņai - ir iespējams, ka banka pieņem lēmumu kredītu piešķirt. Šajā gadījumā visticamāk kreditors prasīs kā nodrošinājumu piešķirt augstāku procentu likmi vai ierobežojošus līguma nosacījumus.

Ja ir nenokārtotas parādsaistības un tās ir nonākušas līdz parādu piedziņai, kredītu nedrīkst piešķirt neviens kredītdevējs - šajā gadījumā vispirms ir jānokārto šīs saistības, jāatmaksā parāds un tikai tad iespējams pieteikties nākamajam kredītam. Gadījumā, ja kredītvēsture ir sabojāta, taču aktīvu parādu nav, kredītus piešķir lielākā daļa nebanku kredītdevēju arī lielākām summām - kā auto līzings, ātrais kredīts vai patēriņa kredīts.

Taču, tāpat kā vairums kredītdevēju, arī Moni365 aicina nopietni izvērtēt visas ar kredīta atmaksu saistītās izmaksas (kā kredīta pagarināšanas maksa vai maksa par kavētiem maksājumiem), un pieņemt lēmumu, vai aizdevums ir nepieciešams, izdevīgs un vai tas tiks laikā un pilnībā apmaksāts. Lai iegūtu informāciju par savām kredītsaistībām un aktīvajiem parādiem, jāvēršas ar pieprasījumu Latvijas Bankā vai to var iegūt arī ar Kredītinformācijas biroja starpniecību.

Kas ir kavēti maksājumi?

Kavēti maksājumi ir tie, kas netiek apmaksāti laikā. Tie var būt dažādi pēcapmaksas rēķini - kredītu maksājumi, komunālie maksājumi, dažādu preču līzings, autostāvvietu sodi, telefona, interneta, televīzijas pēcapmaksas rēķini, kā arī jebkurš pakalpojums, kas tiek sniegts ar pēcapmaksas rēķina izgatavošanu un nepieciešamības gadījumā var tikt nodots parādu piedzinējiem vai tiesu izpildītājiem. Visi maksājumi, kas ir ar Tavu vārdu, saglabājas Tavā kredītvēsturē 10 gadus.

Un, ja visi maksājumi tiek veikti laikā, rodas pozitīva kredītvēsture. Pretēji - ja maksājumi tiek kavēti, ignorēti vai lieta ir nodota parādu piedziņas uzņēmumiem - šadā gadījumā kredītvēsture var būt par iemeslu grūtībām nākotnē noformēt citus nepieciešamos kredītus. Lai arī ar sabojātu kredītvēsturi iespējams noformēt ātros un patēriņa kredītus ar nelielām summām un īsu atmaksas termiņu, auto kredītu vai līzingu, kā arī pa visam lielos kredītus - kā studiju kredītu vai hipotekāro kredītu bankas ar sabojātu kredītvēsturi nepiedāvā - jo tas ir brīdinājums, ka cilvēks nav uzticams un visdrīzāk nepildīs savas saistības.

Tāpat arī jāņem vērā, ka, lai arī kredītvēsture saglabājas 10 gadus, kredītdevējiem parasti neinteresē vēsture, kas senāka par 2 gadiem - ja visas parādsaistības ir nokārtotas un pēdējos 2 gados tiek godprātīgi apmaksāti visi rēķini - bankai nav iemesla kredītu nepiešķirt.

Taču arī jāizpildas visiem pārējiem noteikumiem, kas ir:

 • oficiāli, regulāri un stabili ienākumi;
 • vecums no 18-75 gadiem;
 • ieta nav nodota parādu piedzinējiem, vai tā ir atrisināta (atmaksāta);

Parādnieku reģistrs

Latvijas Banka ir izveidojusi speciālu reģistru, kurā iespējams nonākt, ja netiek izpildītas līguma saistības 60 kalendāro dienu apjomā un līgumsods sasniedz vai pārsniedz 150 € (vai ekvivalentu apmēru citas valsts valūtā, ja tādā tiek noformēts kredīts). Šajā reģistrā iespējams par līgumpārkāpumiem nonākt arī aizdevuma galvotājs, jo galvojot ir līdztbildīgs, un uzņemas atbldību par to, ka aizdevums tiks atdots pilnībā.

Izziņas par kredītu reģistrā iekļauto informāciju iespējams saņemt tikai par sevi vai savu uzņēmumu, kā arī Latvijas Banka šīs izziņas izsniedz:

 • elektroniski;
 • klātienē;
 • pasta sūtījumu veidā;
 • uz oficiālo elektronisko adresi, apliecinot savu identitāti ar eID karti, eParakstu vai internetbanku un smartID.

Kredītu reģistrā tiek reģistrēti visas kredītiestādes, saistītās komercbiedrības, krājaizdevu sabiedrības, apdrošinātāji un valsts institūcijas, kas izdod kredītus. Kā arī tiek veidota statistika par kredītņēmējiem, saistību viediem, to paradumiem - vai kredīti tiek atmaksāti laikus, un ja nē, cik ilgs ir kavējums, kā arī - kā saistības tiek atmaksātas (pārskaitījumu, mainītu noteikumu vai atgūšanas procesa veidā) - līdz ar to - Latvijas Banka uzrauga visus kredītņēmējus, kredītdevējus, aktīvās un pagātnes saistības, un uzskats, ka kredītsaistībām ir noilgums vai tās ar laiku var izzust - ir nepatiess.

Kredītu apvienošana ar nenokārtotām parādu saistībām

Gadījumā, ja ir radušās problēmas ar kredītu atmaksu, vai ir viens vai vairāki kredīti, kas ir kļuvuši neizdevīgi vai tos ir grūtības atmaksāt, ir iespējams veikt kredītu apvienošanu vai pārkreditāciju. Šajā procesā var iegūt labākus līguma nosacījumus, mazāku ikmēneša maksājumu un garāku atmaksas termiņu. Pārkreditācija nozīmē, ka tiek atmaksāti visi esošie kredīti un tiek izveidots jauns līgums ar jaunu atmaksas termiņu, lai ievērojami samazinātu maksājumu slogu un tā aizdevumu varētu atmaksāt pilnībā.

Informāciju par savām iespējām kredītu apvienošanai vai pārkreditācijai, iespējams uzzināt pēc kredīta pieteikuma nosūtīšanas, jo, lai arī kredīti parādniekiem ir pieprasīti, ne visi kredītdevēji šādu pakalpojumu piedāvā. Kredīta pieteikums nerada nekādas kredītsaistības un par to nav jāmaksā. Pēc pieteikuma saņemšanas kredītdevējs izvērtē visu pieejamo informāciju par to, cik lielas ir parādsaistības, vai ir laikā veikti maksājumi, cik ilgi tie ir kavēti, tai skaitā arī ņem vērā kredītvēsturi un kredītreitingu. Pēc visas šīs informācijas izvērtēšanas, kreditors pieņem lēmumu par papildus nodrošinājumu piemērošanu, kredīta piešķiršanu vai atteikšanu.

Tad, ja kredīts tiek atteikts, tam var būt vairāki iesmesli, tajā skaitā:

 • neprecīzi ievadīti dati;
 • nepietiekami oficiālie ienākumi;
 • nederīgs bankas konts (bankas kontam jābūt kādā no Latvijas komercbankām);
 • ir sākta parāda piedziņa;

Kredītu apvienošanu un pārkreditāciju ir iespējams veikt tikai tad, ja par esošajām parādsaistībām lieta nav nodota parādu piedzinējiem vai tiesu izpildītājiem. Apvienot kredītus nav iespējams, ja aktīvās kredītsaistības ir ignorētas, kā arī, ja nav pietiekami oficiālie ienākumi (darba alga, pabalsti, autortiesības vai citi ienākumi).

Tāpēc, gadījumā, ja ir izveidojušās grūtības patreizējos kredītus atmaksāt, pārkreditācija ir jāveic pēc iespējas drīzāk. Informāciju par savu kredītvēsturi un aktīvajām parādsaistībām ir iespējams iegūt Latvijas Bankā un Kredītinformācijas birojā.