Kas ir kredīts ar sabojātu kredītvēsturi?

kredīts ar sabojātu kredītvēsturi.

Vajadzība pēc papildu naudas var rasties ikvienam, arī tiem, kam ir nenomaksāti aizdevumi vai negatīva kredītvēsture. Kredīts parādniekiem vienmēr ir kredīts ar sliktu kredītvēsturi, jo aizdevuma maksājumu kavēšana, kredītsaistību nepildīšana vai ignorēšana, pat objektīvu un sarežģītu iemeslu dēļ, padara aizņēmēju par parādnieku.

Ja iepriekš izsniegtie aizdevumi nav pilnībā atmaksāti - bankas, izniedzot jaunus aizdevumus, var noteikt papildus nodrošinājumus kā paaugstinātu procentu likmi, ķīlu vai galvotāju (lai pārliecinātos, ka kredītsaistības tiks nokārtotas), vai visbiežāk - pieņem lēmumu aizdevumu atteikt.

Lai arī visi pieteikumi tiek izskatīti individuāli un banka pieņem lēmumu piešķirt vai atteikt aizdevumu no iemesliem, kādēļ kredītvēsture ir sabojāta, lielākā daļa kredītdevēju nepiešķir aizdevumus personām, kam ir risks nokļūt parādnieku sarakstos. Pilnīgi noteikti tādus nepiešķir lielākās bankas (Swedbank, Luminor, Citadele, SEB, PrivatBank), kā arī vairums nebanku aizdevēju.

Līdz ar to, kredīts ar sabojātu kredītvēsturi, visbiežāk ir īstermiņa kredīts mazam kredīta apjomam ar augstu procentu likmi.

Sabojāta kredītvēsture parādu reģistros tiek glabāta 10 gadus!

Lai arī kredīti parādniekiem ir pieprasīti, aizdevēji nebeidz uzsvērt, ka atkārtoti aizņemties nav ieteicams, pirms nav nokārtotas pārējās parādsaistības - no kurām arī ir izveidojusies sabojātā kredītvēsture. Kā arī tas nekādā gadījumā nedrīkst būt cita parāda dzēšanai - jo neatrisina problēmas, tikai veido jaunas.

Lai arī kredīvēsture saglabājas 10 gadus, visbiežāk bankām nav interese par vēsturi senāku par diviem gadiem - ja pēdējos gados ir nokārtoti visi parādi un Tavs vārds neparādās parādnieku reģistros - uztraukumam nav pamata - kredītu noformēt var arī ar labiem nosacījumiem.

Jāņem vērā arī tas, ka neatmaksātie kredīti nekur nepazūd, pretēji sabiedrībā valdošajam uzskatam, ka no tiem ir iespējams aizbēgt. Ja ir gadiem veci kredīti vai citi pēcapmaksas rēķini, kas nav atmaksāti un ir ignorētas šīs saistības, ir liela varbūtība, ka parāds ir daudzkāršojies un nākotnē var būt grūtības noformēt citus aizdevumus vai līgumus.

Kā labot negatīvu kredītvēsturi

sabojāta kredītvēsture

Ja kredīts ir atliekams, pirmais solis noteikti būtu paaugstināt savu kredītreitingu, lai varētu kvalificēties aizdevumam ar labākiem nosacījumiem. Tas iespējams ar laicīgi veiktiem rēķinu maksājumiem, aktīvo parādu atmaksu, neformējot jaunus kredītus.

Ja ir vēlēšanās tuvākajā nākotnē noformēt lielu kredītu (kā hipotekārais kredīts vai auto kredīts), nāk par labu sakārtot visus savus aktīvos maksājumus un parādus, lai tie tiktu nomaksāti laikā - komunālie maksājumi, jebkuri pēcapmaksas rēķini, arī citi aktīvie un nenomaksātie ātrie kredīti vai patēriņa kredīti (ērts rīks kredītu optimizēšanā pārkreditācija vai kredītu apvienošana).

Pārkreditācija vai kredītu apvienošana ar sabojātu kredītvēsturi

Ja ir jau izveidojies parāds, vispirms vajadzētu domāt par sava budžeta pārplānošanu tā, lai rastos līdzekļi aktīvo aizdevumu atmaksai. Ja ir nenokārtotas saistības un ir iejaukušies parādu piedzinēji, visdrīzāk aizdevumu vai pārfinansēšanu, kredītu apvienošanu vai pārkreditāciju nebūs iespējams noformēt.

Jo ātrāk tiks nokārtotas visas parādsaistības, jo ātrāk ir iespējama finansiālā brīvība. Kā arī vienmēr jāņem vērā - kredītu jāņem tikai tad, ja ir pilnīga pārliecība par to, ka aizdevumi ir iespējams atmaksāt.

Situācijas, kurās kredītu apvienošana var būt noderīga:

 • Ja ir grÅ«tÄ«bas nomaksāt kādu vai vairākus esoÅ¡us kredÄ«tus, kuriem ir augsti procenti, kas krietni pārsniedz maksātspēju. Bieži vien aizņemoties ātros kredÄ«tus, tie ir izdevÄ«gi, ja tos laicÄ«gi nomaksā, taču kļūst par apgrÅ«tinājumu, ja uzreiz tos nevar nomaksāt un termiņa pagarināšana ir dārga. Pārkreditācija ir iespēja neiekļūt parādnieku sarakstā, ja pārkreditēšanu veic laicÄ«gi.
 • Pārkreditācija iespējama arī lielākiem kredÄ«tiem kā hipotekārais kredÄ«ts un auto lÄ«zings, ja notiekumi brÄ«dÄ«, kad kredÄ«ts tika noformēts Å¡Ä·ita izdevÄ«gi, taču tagad tādi nav, pārkreditēšanas rezultātā ir iespējams procentu likmi samazināt un iegÅ«t patÄ«kamākus noteikumus un zemāku procentu likmi;
 • KredÄ«tu apvienoÅ¡ana ar sabojātu kredÄ«tvēsturi vai nenokārtotām parādu saistÄ«bām nav tikai iespējama, bet pat vēlama. Ja parāds nav nokļuvis lÄ«dz parādu piedzinējiem vai tiesu izpildÄ«tājiem, taču ir skaidrs, ka kredÄ«tu ir grÅ«tÄ«bas apmaksāt, pārkreditācija ir vieds kā atbrÄ«vot sevi no kredÄ«ta atmaksas problēmām;

Kredītu apvienošanu ir iespējams veikt neierobežotam skaitam dažādu kredītu (patēriņa kredīts, ātrie kredīti, auto kredīts, auto līzings), kamēr to kopsumma nepārsniedz 10 000 €. Process ir vienkāršs un ātrs - jāveic pieteikums online Moni365 un dienas laikā visi piedāvājumi tiks nosūtīti uz norādīto e-pasta adresi - tikai jāizvēlās izdevīgākais. Tiek nomaksāti visi aktīvie kredīti un veikta jauna līguma noslēgšana ar nosacījumiem, kas vienmēr ir izdevīgāki un tiek izveidots atmaksas grafiks tā, lai kredīts tiktu nomaksāts pilnībā.

Kredīts parādniekiem bez oficiālas darba vietas

Jebkura aizdevuma priekšnoteikums ir atbilstoša maksātspēja, tāpēc reti kurš aizdevējs piešķirs aizdevumu personai, nepārbaudot potenciālā aizņēmēja finansiālo stāvokli. Un tomēr formāls darbs nav vissvarīgākais kritērijs aizdevuma saņemšanai.

Oficiāli reģistrētiem bezdarbniekiem, kā arī tiem, kas ienākumus iegūst citā veidā kā darba alga, ir iespēja noformēt kredītu, ja izpildās priekšnoteikums, ka ienākumi ir stabili, regulāri un pietiekami augsti.

Ienākumi var būt daudz un dažādi, kā arī tiem ir jābūt pietiekamiem, lai daļu novirzītu kredīta atmaksai. Pirms kredītdevējs piešķir aizdevumu, bankas izskata dažādus informācijas avotus, kas norāda uz kredītņēmēja maksātspēju un iepriekšējo saistību pildīšanas vai nepildīšanas paradumiem - ja ir sabojāta kredītvēsture, tas var kļūt par iemeslu kredīta atteikumam. Arī vienmēr jāņem vērā, ka katrs gadījums ir unikāls un ir kredītdevēji, kas piešķir kredītus arī ar sabojātu kredītvēsturi un bez oficiālas darba vietas.

Bez darba vietas un darba algas, ienākumi ir arī:

 • ienākumi no intelektuālā Ä«paÅ¡uma (autortiesÄ«bas);
 • ienākumi no nekustamā Ä«paÅ¡uma izmantoÅ¡anas (iznomāšanas, izÄ«rēšanas);
 • ienākumi no kustamā Ä«paÅ¡uma izmantoÅ¡anas (iznomāšanas, izÄ«rēšanas);
 • dividendes;
 • stipendijas;
 • no juridiskas personas saņemts dāvinājums;
 • ienākumi no pienākumu pildÄ«Å¡anas padomē vai valdē;
 • apdroÅ¡ināšanas atlÄ«dzÄ«bas;
 • ienākums no pensiju fondos veiktajām iemaksām;
 • slimÄ«bas pabalsti (B daļa);
 • bezdarba pabalsti;
 • vecuma pensija;
 • invaliditātes pensija;
 • izdienas pensija;
 • apgādnieka zaudējuma pensija;
 • valsts speciālā pensia, invalÄ«du speciālā pensija;
 • pārmaksātās valsts sociālās apdroÅ¡ināšanas iemaksas, kas tiek atmaksātas;
 • pensija, kuru izmaksā pēc ES regulām un starpvalstu lÄ«gumiem;
 • Ienākums no dzÄ«vÄ«bas apdroÅ¡ināšanas lÄ«guma ar lÄ«dzekļu uzkrāšanu;
 • ienākums, kas saistÄ«ts ar darba attiecÄ«bu pārtraukÅ¡anu;
 • ienākumi no kokmateriālu un augoÅ¡a meža atsavināšanas;
 • ienākumi no nekustamā Ä«paÅ¡uma atsavināšanas;
 • ienākumi, kas iegÅ«ti likvidācijas vai reorganizācijas gadÄ«jumā;
 • ienākums no kapitāla aktÄ«vu atsavināšanas (izņemot nekustamo Ä«paÅ¡umu);
 • izložu vai azartspēļu laimests;
 • ieņēmumi no savas lauksaimniecÄ«bas produkcijas vai savvaļas velÅ¡u pārdoÅ¡anas;
 • konkursos un sacensÄ«bās naudas balvas un prēmijas;

Ja ir nepieciešams aizdevums un ir slikta kredītvēsture, prasības kļūst ievērojami stingrākas. Iemesls ir vienkāršs - negatīva kredītvēsture liecina, ka aizņēmējs vismaz vienu reizi ir pārkāpis oficiālas kredītsaistības, tāpēc kreditors viņam vairs nevar uzticēties. Visbiežak kredīts parādniekiem ir pieejams personām, kuras spēj uzrādīt apliecinājumu no darba vietas, kā arī bankas izrakstus vai citus ienākumus apliecinošus dokumentus.

kredīts ar sabojātu kredītvēsturi bez darba vietas

Aizdevums ar sabojātu kredītvēsturi no 18 gadiem

Kredīts no 18 gadiem nav plaši izplatīts, jo bieži 18 gados nav oficiāli pietiekami ienākumi, taču ir kredītdevēji, kas šādu pakalpojumu piedāvā, jo arī jauniešiem var rasties nepieciešamība pēc finansiālas palīdzības. Kredīti iespējami arī no 18 gadiem, taču ir jābūt pietiekami augstiem, regulāriem un stabiliem ienākumiem (skatīt iepriekš), neskatoties uz kredītvēsturi.

Kopumā aizdevēji nosaka vecuma ierobežojumu visiem aizdevumu veidiem. Ja aizdevējs piedāvā gan ātro, gan aizdevumu parādniekiem, un aizdevumi tiek izsniegti personām vecumā no 18 līdz 20 gadiem, izredzes iegūt jaunu aizdevumu ir samērā augstas.

Tomēr vienmēr, arī ar sabojātu kredītvēsturi, ir jāizvēlas izdevīgākais kredīts ar kredītu salīdzināšanu, ko var ātri, ērti un vienkārši izdarīt mūsu mājas lapā!