Ja iepriekÅ” izsniegtie aizdevumi nav pilnÄ«bā atmaksāti - bankas, izniedzot jaunus aizdevumus, var noteikt papildus nodroÅ”inājumus kā paaugstinātu procentu likmi, Ä·Ä«lu vai galvotāju (lai pārliecinātos, ka kredÄ«tsaistÄ«bas tiks nokārtotas), vai visbiežāk - pieņem lēmumu aizdevumu atteikt.

Lai arÄ« visi pieteikumi tiek izskatÄ«ti individuāli un banka pieņem lēmumu pieŔķirt vai atteikt aizdevumu no iemesliem, kādēļ kredÄ«tvēsture ir sabojāta, lielākā daļa kredÄ«tdevēju nepieŔķir aizdevumus personām, kam ir risks nokļūt parādnieku sarakstos. PilnÄ«gi noteikti tādus nepieŔķir lielākās bankas (Swedbank, Luminor, Citadele, SEB, PrivatBank), kā arÄ« vairums nebanku aizdevēju. LÄ«dz ar to, kredÄ«ts ar sabojātu kredÄ«tvēsturi, visbiežāk ir Ä«stermiņa kredÄ«ts mazam kredÄ«ta apjomam ar augstu procentu likmi.

Auto līzings ar sabojātu kredītvēsturi

Ja kredÄ«tvēsture ir negatÄ«va, aizdevums auto iegādei var bÅ«t iespējams, taču kredÄ«tdevēja piedāvājumu ietekmē gan kredÄ«tvēstures statuss, gan aizņēmēja oficiālie ienākumi, gan parādu lielums un iemesls, kāpēc kredÄ«tvēsture ir sabojāta. NegatÄ«va kredÄ«tvēsture var kļūt arÄ« par iemeslu lielākām aizdevuma izmaksām, un papildus nosacÄ«jumiem, tādēļ ir svarÄ«gi salÄ«dzināt visus kreditorus, kuri Ŕādu pakalpojumu sniedz.

Auto kredÄ«tu vai lÄ«zingu ar sabojātu kredÄ«tvēsturi iespējams noformēt ar nebanku aizdevēju starpniecÄ«bu, taču jāņem vērā, ka katrs gadÄ«jums tiek izvērtēts individuāli un jo labāka kredÄ«tvēsture, augstāki ienākumi un kredÄ«treitings - jo izdevÄ«gāki nosacÄ«jumi lÄ«zinga noformÄ“Å”anai. Pirms noformēt auto kredÄ«tu vai lÄ«zingu, jānokārto visas pārējās saistÄ«bas, jo tas var ievērojami ietekmēt atmaksas noteikumus, kā arÄ« izdevÄ«gāks kredÄ«ts kļūst tad, kad tiek veikta pirmā iemaksa pietiekami lielā apjomā - Å”ajā gadÄ«jumā tas kļūst par nodroÅ”inājumu bankai un risks, ka kredÄ«ts netiks atmaksāts pilnÄ«bā samazinās.

Nebanku kredÄ«tdevēji, kas piedāvā auto lÄ«zingu vai kredÄ«tu ar sabojātu kredÄ«tvēsturi ir Longo.lv, Bigbank, mogo.lv, kā arÄ« daudzi citi - taču, lai arÄ« Ŕāds pakalpojums ir pieejams, katrs kreditors izvērtē sabojātās kredÄ«tvēstures iemeslus un lemj par lÄ«guma noteikumiem.

Auto kredīts ar kavētiem maksājumiem

Ievērojot atbildÄ«gu kreditÄ“Å”anas praksi, kredÄ«tdevēji nepieŔķir kredÄ«tus personām, kas potenciāli nespēs kredÄ«tu samaksāt pilnÄ«bā vai nākotnē ir liela iespēja nokļūt parādnieku reÄ£istros. Šādos gadÄ«jumos, var pieprasÄ«t pirmo iemaksu, galvotāju vai Ä·Ä«lu kā papildus nodroÅ”inājumu, lai samazinātu aizdevuma risku.

Nebanku kredÄ«tdevēji var pieŔķirt kredÄ«tus personām, kam ir slikta kredÄ«tvēsture vai kavēti maksājumi un nenokārtotas parādsaistÄ«bas, taču viņi rēķinās ar to, ka var rasties grÅ«tÄ«bas kredÄ«tņēmējiem Å”os kredÄ«tus atmaksāt - tas nozÄ«mē, ka nebanku aizdevēji nereti piemēro augstas porcentu likmes un citas izmaksas (kā sodus par termiņa pagarināŔanu, maksājumu kavÄ“Å”anu), lai pārliecinātos, ka viņiem aizdevuma summa tiks atmaksāta pilnÄ«bā.
KredÄ«tdevēju lēmumu par aizdevuma pieŔķirÅ”anu ietekmē vairāki faktori - kredÄ«tvēsture, pēcapmaksas rēķinu apmaksas (komunālie maksājumi, patēriņa kredÄ«ts, ātrie kredÄ«ti u.c. pēcapmaksas rēķini) maksājumu vēsture, cik lielas ir kavēto maksājumu summas un cik ilgi nokavētie termiņi.

Lai gan katrs pieteikums tiek izskatÄ«ts individuāli, ja kavētie maksājumi nav nonākuÅ”i lÄ«dz parādu piedziņai, ir liela iespēja, ka atbilde no bankām ir pozitÄ«va. Auto lÄ«zings ir iespējams tikai, ja ir atbilstoÅ”a maksātspēja, oficiāli ienākumi, lÄ«dz ar to - to nav iespējams noformēt bez pirmās iemaksas ar sliktu kredÄ«tvēsturi un bez oficālajiem ienākumiem.

Auto līzings bez ķīlas un galvotāja

Auto lÄ«zings no kredÄ«ta automaŔīnas iegādei atŔķiras ar to, ka lÄ«zinga laikā automaŔīna ir reÄ£istrēta uz aizdevēja vārda un kredÄ«ta ņēmējs ir tikai automaŔīnas turētājs. LÄ«dz ar to, maŔīna ir savā ziņā kā Ä·Ä«la - tā jātur noteiktā tehniskā kārtÄ«bā un jāveic regulāras atskaites par tā stāvokli, kā arÄ« tai jābÅ«t apdroÅ”inātai. Ir gadÄ«jumi, kur noformējot auto lÄ«zingu piesaista arÄ« galvotāju, taču visbiežāk, ja ir attiecÄ«gā maksātspēja un gatavÄ«ba veikt lÄ«zinga pirmo iemaksu, galvotāja piesaiste nav nepiecieÅ”ama.

Auto līzings ar sabojātu vēsturi bez pirmās iemaksas

Tā kā auto lÄ«zings visbiežāk tiek noformēts lielām naudas summām, auto lÄ«zinga gadÄ«jumā pirmā iemaksa ir gandrÄ«z vienmēr obligāta. Ja ir sabojāta kredÄ«tvēsture, kredÄ«ts neskatoties uz kredÄ«tvēsturi var tikt pieŔķirts, taču jārēķinās ar citām nodroÅ”inājuma formām - esoŔā vai nākamā automobiļa ieÄ·Ä«lāŔanu, augstiem procentiem vai arÄ« ar nekustamā Ä«paÅ”uma nodroÅ”inājumu, kā arÄ« pietiekami lielu daļu no lÄ«zinga summas iemaksu kredÄ«ta noformÄ“Å”anas sākumā.

Šādi kreditori rÄ«kojas izvērtējot visus riskus, lai pārliecinātos, ka kredÄ«ts tiks samaksāts pilnā apmērā un laikā. Ir lÄ«zinga kompānijas, kas piedāvā dažādas lojalitātes programmas un arÄ« pēc tām var notiekt kādi ir nākamā kredÄ«ta (Å”ajā gadÄ«jumā lÄ«zinga) noformÄ“Å”anas nosacÄ«jumi un pirmās iemaksas apjoms.