Många känner att skuldsaneringen också bygger på deras egna förståelse över hur de borde hantera sina pengar nu jämfört med tidigare, vilket innebär att man blir mer uppmärksam innan man tar beslut om att ta ett lån i framtiden. Scrolla ner och läs mer om skuldsanering hos Kronofogden!

Vilka fördelar finns det med skuldsanering?

Att göra en skuldsanering innebär att du kommer bli skuldfri från de skulderna som ingick i din sanering och är en lösning för när det ser riktigt hopplöst ut för tillfället.

Tillika får du en bekräftelse att du gör rätt för dig, vilket ger en psykologisk lättnad, samtidigt som du inte behöver oroa dig för alla som du tidigare varit skyldig pengar, då det är du äntligen på väg att lösa tillsammans med Kronofogden.

En stor fördel för dig som har det riktigt tufft och redan lever på existensminimum är att du kan få beslut utan betalningsplan, vilket innebär att du behöver inte betala något alls på dina skulder, utan Kronofogden ser till att lösa situationen genom att använda egna resurser.

Vilka nackdelar finns det med skuldsanering?

Även om du ser till att leva på existensminimum, så måste du alltid betala något om du ansöker om skuldsanering för företagare.

Ett av kraven för företagare som för genom skuldsanering hos Kronofogden är att de ska kunna betala minst en sjundedel av sin prisbasbelopp per kvartal av sin skuldsanering.

En av de få nackdelar med skuldsanering är att du får en betalningsanmärkning när du ska inleda skuldsanering. Detta gör att du till exempel kanske inte kan få ta lån och krediter, hyra en lägenhet eller liknande tills skuldsaneringen har upphört och dina skulder återbetalda.

Skuldsanering bör betyda att du vill bli skuldfri och därmed kommer inte samla på dig nya skulder, men om detta på något sätt händer är sannolikheten stor att de som du är skyldig pengarna kan kräva att skuldsaneringen upphör.

Även om detta inte händer kan det vara svårt för dig att börja betala enligt betalningsplanen.

Krav för att få skuldsanering

Ett av grundkraven för att få skuldsanering är att du ska sakna möjligheter att kunna betala av dina skulder inom överskådlig tid.

Kronofogden lyfter fram att det handlar inte om omfattningen av skulderna, utan att det är alltid den individuella situationen som avgör huruvida man får skuldsanering.

Om man också kollar på tidigare statistik, så är det oftast så att de som kommer få skuldsanering beviljat är de som också haft mest privata problem som inte går att hantera lika lätt.

Exempel på sådana kan vara skilsmässa, sjukdom eller arbetslöshet. Däremot kommer överkonsumtion inte gå igenom lika ofta. Vad detta innebär är alltså att skuldsaneringen borde vara rimlig med tanke på din privata och ekonomiska situation.

Du bör också ha dina huvudsakliga intressen i Sverige, det vill säga, du behöver arbeta i Sverige eller/och ha dina skulder här.

Sist men inte minst får du inte ha någon näringsförbud idag och driver du en näringsverksamhet måste den relaterade ekonomin vara lätt att utreda.

Vad är skuldsanering?

En skuldsanering är ett verktyg som du kan använda för att betala tillbaka de skulder du har, inom en viss tidsram. Denna möjlighet kan du ansöka om hos Kronofogden.

När saneringen av dina skulder är genomförd är alla de pengar du från början var skyldig återbetalade. På så sätt kan du “börja om” och få en ny chans till att skapa en hållbar ekonomi, men framför allt må bättre psykiskt, då många upplever en känsla av lättnad när de äntligen lyckats bli skuldfria igen.

Blir du beviljad skuldsanering betyder det att Kronofogden har godkänt din ansökan. De ska även ange hur mycket pengar du ska betala varje månad och under hur lång tidsperiod du ska göra det.

Tidsramen för betalande får inte överstiga fem år. Då skuldsanering har det ädla målet att återställa din ekonomiska situation är det självklart att du inte får samla på dig nya skulder.

Två typer av skuldsanering

När du ansöker om skuldsanering är det viktigt att veta att det finns två olika varianter att ansöka om. Antingen ansöker du om vanlig skuldsanering eller så finns det möjlighet att ansöka om skuldsanering för företagare som har skulder.

För att kunna ansöka om det sistnämnda behöver du inte nödvändigtvis vara företagare i stunden. Du kan ha varit det förut, men du kan även ansöka om denna typ av skuldsanering om du är närstående till någon som är företagare.

I stora drag liknar dessa två alternativ varandra ganska mycket. Det som gör ansökan om skuldsanering för företagare säreget är faktumet att detta skuldsanering ska hjälpa dig som företagare stå på dina egna ben och kunna fortsätta driva ditt företag så snabbt som möjligt.

Såklart gör det att man får skärpta villkor och att Kronofogden kräver en mer utförlig ansökan. En av sakerna som förändras är att det finns mindre tid för dig att lösa din situation och betala tillbaka skulderna, det vill säga, istället för de fem år som du får om du ansöker om vanlig skuldsanering får du i detta fall betala under max tre år.

Du får inte heller några betalningsfria månader. En till fördel som finns med att välja skuldsanering för företagare är att det även går att välja om du vill betala tillbaka månadsvis, per kvartal eller per halvår. För vanlig skuldsanering måste du komma igång med skuldsaneringen och betala månadsvis.

Krav för att få skuldsanering för företagare

För att ansöka om skuldsanering för företagare måste du se till att du uppfyller kraven för skuldsanering.

Kronofogden säger att du måste antingen själv driva en näringsverksamhet eller företräda en juridisk person, eller ha tidigare gjort det. Som företrädare räknas, exempelvis, vd, ägare, företagsledare och så vidare.

En av fördelar för företagarnas skuldsanering är att Kronofogden låter närstående till de sistnämnda också göra en ansökan och bli av med sina skulder.

Det finns ytterligare villkor att ha koll på om man ansöker om denna variant av sanering, men här kommer tre av de viktigaste. Det räcker om du tillhör en av dessa.

  1. För dig som är för tillfället involverad i en näringsverksamhet: dina skulder måste komma från en tidigare verksamhet. Det nuvarande företaget bör stå bra till.
  2. För dig som har förut varit involverad i näringsverksamhet: minst 70% av dina privata skulder bör vara från den verksamheten.
  3. För dig som är närstående gäller samma: minst 70% av dina skulder skall komma från företagarens förra verksamhet.

Hur ansöker man om skuldsanering?

Egentligen finns det inga svårigheter i själva ansökningsprocessen. Du ansöker lätt genom Kronofogdens digitala tjänst eller genom att fylla i en blankett och sedan kommer Kronofogden utreda om du är möter deras krav.

Gör du det tas sedan ett beslut om om att inleda processen, varefter följer ett förslag som först skickas till dig och sedan till dina borgenärer(de du är skyldig pengar till).

Efter att de besvarat förslaget tar du emot du ett slutligt beslut om hur det hela kommer att gå till. Därefter betalar du enligt betalningsplanen.

Om du kommer leva på existensminimum kan du i vissa fall slippa betala något alls. Ansöker du som företagare spelar existensminimum ingen roll, som sagt.

Hur gör du en skuldsanering på egen hand?

En av de första sakerna du behöver göra för att få en kontrollerad ekonomi är att samla lån och ansöka om ett större lån för att betala av alla dina smålån.

Det går att ansöka om ett lån med betalningsanmärkning, men det gäller ha koll på skuldsanering krav som långivarna har.

Du kan likaså ansöka om ett lån med svag kreditvärdighet utan UC hos ett flertal aktörer.