Vad är en lånekalkylator och hur fungerar den?

När du skall ta ett lån är det viktigt att få koll på hur din återbetalningsplan kommer se ut med hjälp av lånekalkyler.

Till hands finns då en lånekalkylator som gör det lätt för dig att räkna samt få ner och få en överblick över ditt lånebelopp, ränta och amorteringstid det finns alltså olika hjälpmedel och alternativ tillhands.

Det finns olika fält samt dragfunktioner där du kan dra runt det aktuella lånespannet. På så sätt så förändras alltså kostnaden för ditt lånebelopp beroende på vilken återbetalningstid du väljer, vilka avgifter som tillkommer och vad som blir den effektiva räntan.

Du kan även välja att antingen ta lånet i form av ett annuitetslån eller ett lån med rak amortering samt bestämma hur du vill hur du vill betala av ditt lån per månad.

Det vill säga om du vill betala månadsvis eller kvartalsvis och så vidare. Det hela beror på vilken typ av lån som långivaren tillhandahåller och hur mycket räntan är på.

Faktorer som påverkar lånekostnaden

Det kan finnas flera faktorer som kommer att påverka din lånekostnad. Först och främst handlar det om vilken ränta du kommer att få lånet och det är då bra med en lånekalkyl.

Månadskostnaden för ett lån kan alltså variera rejält beroende på om du har hög eller låg ränta. Alla som tar ett lån strävar såklart efter att få en så låg ränta som möjligt.

Dina ekonomiska förutsättningar är alltid avgörande i hur räntan sätts, det vill säga, ju bättre och stabilare ekonomi du har desto lägre ränta kommer du också att få och ju mer ostabil din ekonomi är desto högre kommer räntan vara.

Oavsett hur just din ekonomiska situation ser ut så skall du alltid jämföra bankernas erbjudanden. Andra faktorer som kan påverka din totala lånekostnad och lånebelopp är de avgifter som tillkommer.

Det handlar då om så kallade uppläggningsavgifter men även avgifter kopplade till den avi du får hem och skall betala på lånet varje månad.

Något som kan vara bra att tänka på är alternativet att välja autogiro eller e-faktura framför pappersfaktura. Här tänker du alltså både på dig och på miljön.

Förklaring av lånekalkylator

  • Lånebelopp - Fyll i hur mycket du tänkt att låna

  • Ränta - Fyll i den typ av ränta du räknar med. Du kan antingen välja den typ av ränta du fått angiven eller så finns det möjlighet att välja effektiv ränta. Effektiv ränta betyder att det är det du betalar på det lån du tar inklusive eventuella avgifter. Det finns en skyldighet hos banken att att alltid ange den effektiva räntan och du kan finna den på bankens hemsida eller på ditt lånelöfte.

  • Återbetalningstid - Hur länge har du tänkt att låna pengarna? Det vill säga om hur många år skall lånet vara återbetalt?

  • Typer utav lån - Välj här om du skall räkna på ett annuitetslån med så kallas annuitets-amortering eller ett lån med rak amortering. Med rak amortering får du samma fasta belopp som betalas av varje månad. Eller så väljer du annuitetslån där den totala månadskostnaden hålls konstant, men inte amorteringsbeloppet. Där fördelas alltså amortering och ränta på ett sätt som gör att det blir samma summa betalas varje månad.

  • Betalningsfrekvens - Välj hur ofta det skall betalas på lånet. Den vanligaste formen är i form av månadsbetalning. Det absolut viktigaste är att man betalar av på lånet varje månad.

  • Avbetalningsplan - Sist men inte minst har du din avbetalningsplan. Genom grafer och siffror så visar dig lånekalkylatorn hur dina betalningar kommer se ut under den period eller de år som lånet är taget.

Låg ränta med en lånekalkyl

Om du inte använder dig av en lånekalkylator har du bara en procentsats att förhålla dig till – en siffra som kan upplevas som svår att förstå sig på.

Behöver du exempelvis låna 150 000 kr kan en lite lägre ränteskillnad ändå innebära stora besparingar över tid om du vill få ner din månadskostnad.

Därför är det viktigt att jämföra bankerna och även långivarnas erbjudanden så att du kan säkerställa dig om att du betalar en låg och rättvis ränta.

Du kan välja lånet med lägst ränta! Hos oss kan du välja att ansöka om lån hos flera olika banker med med endast en enda ansökan och kreditupplysning.

Vi jämför bolån, privatlån och ger en presentation av bankernas erbjudanden så att du själv kan välja det som passar dig bäst.

Du förbinder dig inte till något utan gör en koll utan kostnad, det är alltså är helt gratis!